person_outline
search

Europees en Mededingingsrecht

Juridisch

In het mededingingsrecht worden de regels gesteld die ervoor moeten zorgen dat er een gezonde mededinging tussen bedrijven mogelijk blijft. Om te voorkomen dat de concurrentie wegvalt mag er in één bepaalde markt niet één overheersende partij zijn. Ook wordt gecontroleerd of staatssteun aan bepaalde bedrijven niet bijdraagt aan oneerlijke concurrentie. In Nederland is de mededinging op Europees niveau geregeld. Er bestaat dan ook een Europese Autoriteit voor Mededingingszaken.