person_outline
search

Erfrecht

Juridisch

Het erfrecht regelt wat er met het vermogen, de bezittingen en de schulden van een overleden persoon, ook wel de erflater genoemd, gebeurt. Deze komen in het bezit van de erfopvolgers, meestal de directe familieleden. Als de erfenis voornamelijk uit schulden bestaat kan de erfopvolger de erfenis weigeren. Ook is het mogelijk een testament te maken waarbij de erfenis geregeld wordt. De wettelijke regels voor erfenissen gaan altijd boven datgene wat er in een testament staat.