person_outline
search

Contracten- en Verbintenissenrecht

Juridisch

Het verbintenissenrecht houdt zich bezig met contracten die burgers of een ander lichaam met rechtsbevoegdheid (rechtspersoon) onderling met elkaar afsluiten. Als zodanig maakt het dus deel uit van het Burgerlijk Recht. In het Verbintenissenrecht wordt geregeld op welke manier en voor hoelang rechtspersonen met elkaar een verbintenis kunnen aangaan. Bij een verbintenis moet men denken aan het verkopen van iets, het lenen of huren van iets of het verlenen van diensten aan elkaar.