person_outline
search

Burgerlijk recht

Juridisch

De verhouding tussen de burgers in Nederland wordt geregeld door het burgerlijk Recht, oftewel het Civiel Recht. Onder het burgerlijk recht vallen veel onderwerpen die voor de burger van belang zijn. . Ook wordt hierin de verhouding geregeld tussen de burger en goederen. Vragen als bijvoorbeeld: “Wie is de eigenaar van een bepaalde bezitting?”, worden hierin geregeld. Maar ook: “Welke rechten en verplichtingen hebben mensen die met elkaar getrouwd zijn?”