person_outline
search

Burenrecht

Juridisch

Burgers die naast elkaar wonen hebben een aantal rechten en verplichtingen t.o.v. elkaar. Welke dit zijn wordt geregeld in het Burenrecht. Hierin wordt o.a. geregeld dat buren elkaar geen overlast mogen bezorgen. Ook de afscheiding tussen de gebieden van burgers die naast elkaar wonen wordt hierin geregeld. Als er in het burenrecht een overtreding wordt gemaakt wordt dit niet via het strafrecht afgehandeld, maar via het burgerlijk recht.