person_outline
search

Bestuursrecht

Juridisch

Om zaken binnen Nederland ordelijk te laten verlopen is er een openbaar bestuur ingesteld. Hierbij kan gedoeld worden op het landelijk bestuur, maar ook provinciaal of plaatselijk zijn er bestuurders aangesteld. Wat zij wel en niet mogen wordt geregeld in het Bestuursrecht. Onder het bestuursrecht valt onder andere het uitgeven van vergunningen. Een beslissing vanuit het bestuursrecht genomen heeft altijd gevolgen voor alle burgers binnen de werkingssfeer van dat bestuursrecht.