person_outline
search

Arbeidsrecht

Juridisch

Als iemand afspreekt met een ander dat hij bij de ander in dienst is, verplicht hij zich voor de ander arbeid uit te oefenen en wordt dan ook werknemer genoemd. De partij voor wie arbeid wordt verricht heet werkgever. De onderlinge verhouding tussen deze twee wordt voornamelijk geregeld in het Arbeidsrecht. Het Arbeidsrecht is er met name gekomen om degene die werk verricht te beschermen tegen de willekeur van de werkgever.