person_outline
search

Aansprakelijkheidsrecht

Juridisch

Als iemand schade toebrengt aan een ander dan wordt hij daarvoor aansprakelijk gehouden. Dat wil zeggen dat zijn vermogen kan worden aangesproken om de schade te vergoeden. Het doel hiervan is dat de aangebrachte schade vergoed wordt, maar kan ook zijn dat degene die schade lijdt hiervoor genoegdoening ontvangt. Soms vloeit de verantwoordelijkheid voor de schade voort uit een wet. Dit heet dan Wettelijke Aansprakelijkheid.