person_outline
search

Inkomen

Pensioensoverdracht

Inkomen Wanneer men van baan veranderd en dus een andere werkgever krijgt, dan is het mogelijk het bij de oude werknemer opgebouwde pensioen worden overgedragen naar de nieuwe pensioenregeling. Dit is een wettelijk recht. Lees verder

Pensioenuitvoerder

Inkomen Een instantie die pensioenregelingen uitvoert. Hieronder vallen de helpdesk, administratie, uitkeren van pensioen en het beleggen van de gelden. Lees verder

Pensioenverevening

Inkomen Tijdens een scheiding ( van mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben ) wordt het ouderdomspensioen in gelijke delen opgesplitst. Dit kan ook anders wanneer er vooraf afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de pensioenregeling. Lees verder

Personeeloptie

Inkomen Is een optie ( aandeel ) die door een onderneming aan zijn werknemers verstrekt wordt, soms als uitbetaling, om de werknemers mee te kunnen laten profiteren van koersstijgingen van het bedrijf. Lees verder

PFP

Inkomen Pay for Performance, dit is een vorm van salaris betaling, waar de vergoeding wordt uitgekeerd aan de hand van het leveren van de afgesproken activiteiten. Meestal vallen deze activiteiten onder het in-role gedrag en dat wil zeggen dat dit gedrag is vast gelegd in de functieomschrijving. Lees verder

Premie inkomen

Inkomen Dit wordt afgeleid van het belastbare inkomen in BOX 1. Tot het premie inkomen hoort ook inkomen dat in het buitenland wordt genoten waarover in Nederland geen inkomstenbelasting verschuldigd is. Lees verder

Premie volksverzekering

Inkomen Deze premie wordt geheven over het loon van de werknemer, net als de loonbelasting. De werkgever dient deze premie van het loon af te houden en af te staan aan de belastingdienst. Lees verder

Premie werknemersverzekeringen

Inkomen Deze premie wordt geheven over het loon van de werknemer, net als de loonbelasting. De werkgever dient deze premie van het loon af te houden en af te staan aan de belastingdienst. Dit premiepercentage wordt per jaar betaald. Lees verder

Prestatiebeloning

Inkomen Een vorm van flexibel belonen, waarbij voor een prestatie die ruim beter is als gemiddeld een premie wordt uitgekeerd. De norm moet wel uniform worden vastgesteld en kan ook leidden tot loonsverhoging. Lees verder

Prestatieloon

Inkomen Arbeid dit beloont wordt naarmate een prestatie geleverd wordt. Dit kan bijvoorbeeld een stukloon zijn, dan wordt er per product een vergoeding gegeven, bijvoorbeeld geld per woord betalen voor een goed geschreven artikel. Lees verder

Prijscompensatie

Inkomen Een stijging van het loon die ontstaat door inflatie, om de koopkracht van de werknemer niet heel erg te laten verminderen. Lees verder

Proeftijd

Inkomen Een proeftijd moet schriftelijk overeengekomen zijn en kan maximaal 2 maanden bedragen bij een contract voor onbepaalde tijd. Tijdens deze proeftijd mag zowel de werknemer als de werkgever met onmiddellijke ingang het contract beëindigen. Lees verder

Profit sharing

Inkomen Het delen van de winst met de werknemers van de eigen organisatie. Op basis van afspraken die vooraf worden gemaakt is het mogelijk werknemers mee te laten profiteren van de winst van het bedrijf. Lees verder

Re-intergratietraject

Inkomen Het terug brengen van een ziek gemelde werknemer die langdurig ziek is, door de volgende stappen te volgen:I. De werknemer wordt ziekHij dient zich ziek te melden bij de werkgever, waarvan de arbodienst direct op de hoogte wordt gesteld.II. Beoordeling of er sprake is van (mogelijk) langdurig ziekteverzuimVoor dat er zes weken verstrijken beoordeelt de arbodienst of er spraken is van (mogelijk) langdurig ziekteverzuim. Daarvoor beoordeelt de arbodienst de gegevens die de werkgever en werknemer beschikbaar gesteld hebben. Is er sprake van kort ziekteverzuimIII. Binnen zes weken geeft de arbodienst een probleem-analyseMet deze analyse verstrekt de arbodienst informatie over het verzuim, de omstandigheden die daarbij van belang zijn en de mogelijkheden tot reïntegratie. Dit vormt de basis voor de afspraken die de werkgever en werknemer gaan maken over reïntegratie.IV. Voordat er acht weken verstrijken, komt de werkgever met de werknemer een plan van aanpak overeenAan de hand van de probleem-analyse… Lees verder

REA

Inkomen Wet Re-integratie arbeidsgehandicapten, deze wet is bedoeld voor gehandicapte mensen die graag willen werken. Via deze wet probeert de overheid het aantrekkelijk te maken voor de werkgever om een gehandicapt persoon aan te nemen, door speciale voorzieningen en premies. Lees verder

Relatiebeding

Inkomen Een beding dat werknemers niet zomaar bij de concurrent kunnen gaan werken, of wanneer ze dit wel doen dat ze geen relaties meenemen naar de nieuwe baas. Lees verder

Rittenregistratie

Inkomen De registratie van alle ritten die met een bepaalde auto gereden worden.In de rittenregistratie moet het volgende worden vermeld:Het merk van de auto; Het type van de auto; Het kenteken van de auto; De periode waarin u de auto tot uw beschikking hebt; De datum van de rit;De begin- en eindstand van de kilometerteller;Het adres van vertrek en het aankomstadres. Als u vanaf uw werkadres naar een afspraak rijdt en daarna weer terug, schrijft u de aankomst- en vertrekadressen op van zowel de heen- als de terugreis;De route die u hebt gereden, als u niet de meest gebruikelijke route hebt genomen; Of het een privérit is of een zakelijke rit; De privé-omrijkilometers als u tijdens dezelfde rit zakelijke kilometers en privékilometers rijdt. Lees verder

Spaarloon

Inkomen Uiterst populaire secundaire arbeidsvoorwaarde, de werknemer kan via de spaarloonregeling, belastingvrij een deel van zijn loon sparen. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. Het moet openstaan voor meer dan 75% van de werknemers, de deelname moet vrijwillig zijn. Moet op een aparte spaarrekening op naam van de werknemer worden gestort, hier mogen geen andere bedragen op gestort worden. Meestal moeten deze bedragen minstens 4 jaar op de bank blijven staan. Lees verder

Spaarloonregeling

Inkomen Uiterst populaire secundaire arbeidsvoorwaarde, de werknemer kan via de spaarloonregeling, belastingvrij een deel van zijn loon sparen. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. Het moet openstaan voor meer dan 75% van de werknemers, de deelname moet vrijwillig zijn. Moet op een aparte spaarrekening op naam van de werknemer worden gestort, hier mogen geen andere bedragen op gestort worden. Meestal moeten deze bedragen minstens 4 jaar op de bank blijven staan. Lees verder

UWV

Inkomen Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekering, dit orgaan is belast met de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Hier wordt beoordeeld of de aanvragen voor uitkeringen oke zijn, en mag bepalen of een uitkering wordt afgewezen of toegekend. Lees verder