person_outline
search

Toon items op tag: werknemers

Onbetaald verlof

Een periode van maximaal 18 maanden die werknemers mogen opnemen. In deze periode ontvangen ze geen lonen maar blijft de arbeidsovereenkomst gewoon doorlopen. Dit verlof kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te reizen of om een studie te volgen, de baas is niet verplicht mee te werken aan dit verlof.

Levensloopregeling

Met deze regeling worden werknemers in staat gesteld te sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De regeling kan gebruikt worden voor bijna elke vorm van verlof. Het saldo mag ook gebruikt worden om de pensioendatum te vervroegen.

Levensloop

Met deze regeling worden werknemers in staat gesteld te sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De regeling kan gebruikt worden voor bijna elke vorm van verlof. Het saldo mag ook gebruikt worden om de pensioendatum te vervroegen.

Incentive stock plan

Een werknemersaandelenplan waardoor werknemers volgens een bepaalde tijdsschema goedkoop of gratis aandelen kunnen verwerven in het eigen bedrijf.

Incentive

Een voordeel dat een bedrijf aan zijn zakelijke partners en / of werknemers biedt om hen tot een betere prestatie te stimuleren en / of hen te binden aan het bedrijf.

Human Resource Management

HRM, een personeelsbeleid dat zich richt op het leveren van een positieve bijdrage aan attitudes, prestaties en gedragingen van werknemers, door het implementeren en ontwerpen van patronen, strategische doelen en activiteiten die het beheren van de organisatiedoelstellingen bevorderen.

HRM

Human Resource Management, een personeelsbeleid dat zich richt op het leveren van een positieve bijdrage aan attitudes, prestaties en gedragingen van werknemers, door het implementeren en ontwerpen van patronen, strategische doelen en activiteiten die het beheren van de organisatiedoelstellingen bevorderen.

Eerstedagsmelding

EDM, een in 2006 door de overheid verplichtstelling om werknemers een dag voor aanvang van werkzaamheden te melden aan de belastingsdienst. Via deze melding probeert de overheid zwartwerken en illegale arbeid te bestrijden.

EDM

Eerstedagsmelding, een in 2006 door de overheid verplichtstelling om werknemers een dag voor aanvang van werkzaamheden te melden aan de belastingsdienst. Via deze melding probeert de overheid zwartwerken en illegale arbeid te bestrijden.

Algemeen bindend verklaren

Een maatregel van de overheid, waardoor een COA kan gaan gelden voor alle werkgevers en werknemers in een bedrijfstak.

Abonneren op deze RSS feed