person_outline
search

Toon items op tag: arbeidsovereenkomst

Ontslagvergunning

De naam van een vergunning die de werkgever van het CWI heeft ontvangen om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te mogen zeggen.

Ontslag

Er zijn drie vormen van ontslag:
Einde van een overeenkomst voor bepaalde tijd: er is bijvoorbeeld een jaarcontract aangegaan met de werknemer, na dit jaar is er geen contractverlenging aangeboden dus de werknemer heeft ontslag gehad.
Ontbinding van het contract: er is iets voor gevallen wat niet door de beugel kan, van de kant van de werknemer of werkgever en het contact wordt per direct ontbonden.
Beëindiging met wederzijds goedvinden: zowel de werkgever als de werknemer stemmen in met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Dit wordt ook als ontslag gezien.

Onbetaald verlof

Een periode van maximaal 18 maanden die werknemers mogen opnemen. In deze periode ontvangen ze geen lonen maar blijft de arbeidsovereenkomst gewoon doorlopen. Dit verlof kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te reizen of om een studie te volgen, de baas is niet verplicht mee te werken aan dit verlof.

Nettoloon

Brutoloon is het loon zoals in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Van dit loon gaan nog af: loonheffing, premies voor de werknemersverzekeringen en de premie voor de zorgverzekering. Loon in natura, pensioenspremie, spaarloon, levensloop en fiscale bijtelling van auto van de zaak, kunnen ook in mindering worden gebracht, wat er uiteindelijk overblijft noemen we het nettoloon.

MUP

Met Uitgestelde prestatieplicht: een arbeidsovereenkomst waarbij werkgever en werknemer overeengekomen zijn dat er alleen gewerkt wordt wanneer de werknemer wordt opgeroepen en dat er alleen betaling geschied nadat er gewerkt is.

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen de bemiddelend organisatie tussen het aanbod van werkzoekende enerzijds en de vraag van werkgever anderzijds. Deze bemiddeling van het CWI is er op gericht om een aanstelling of arbeidsovereenkomst bij de overheid tot stand te brengen.

Collectieve arbeidsovereenkomst

Wanneer er na beëindiging van een arbeidsovereenkomst een verbod komt om voor eigen rekening een soort gelijk bedrijf te starten binnen een straal van een aantal kilometers, noemen we dit concurrentiebeding. Bij commerciële functies kan dit worden uitgebreid met het te verrichten werk binnen een aantal kilometers.

Centrum voor Werk en Inkomen

CWI, de bemiddelend organisatie tussen het aanbod van werkzoekende enerzijds en de vraag van werkgever anderzijds. Deze bemiddeling van het CWI is er op gericht om een aanstelling of arbeidsovereenkomst bij de overheid tot stand te brengen.

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst. Een overeenkomst over de te bewaken arbeidvoorwaarden, die is afgesloten tussen werkgever of een werkgeversorganisatie en een of meerdere werknemersorganisaties.

Brutoloon

Loon zoals in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Van dit loon gaan nog af: loonheffing, premies voor de werknemersverzekeringen en de premie voor de zorgverzekering. Loon in natura, pensioenspremie, spaarloon, levensloop en fiscale bijtelling van auto van de zaak, kunnen ook in mindering worden gebracht, wat er uiteindelijk overblijft noemen we het nettoloon.

Abonneren op deze RSS feed