person_outline
search

Premie inkomen

Inkomen

Dit wordt afgeleid van het belastbare inkomen in BOX 1. Tot het premie inkomen hoort ook inkomen dat in het buitenland wordt genoten waarover in Nederland geen inkomstenbelasting verschuldigd is.