person_outline
search

Pensioenverevening

Inkomen

Tijdens een scheiding ( van mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben ) wordt het ouderdomspensioen in gelijke delen opgesplitst. Dit kan ook anders wanneer er vooraf afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de pensioenregeling.