person_outline
search

Pensioengrondslag

Inkomen

Dit is de benaming voor het verschil tussen het pensioengevende loon verminderd met de AOW franchise.