person_outline
search

Pensioengevend loon

Inkomen

Is het totaal van het brutoloon op jaarbasis, vermeerderd met onregelmatigheidstoeslag, vakantiegeld, structurele eindejaarsuitkering en eventuele vaste loonbestanddelen.