person_outline
search

Ouderschapsverlof

Inkomen

Een bijzondere vorm van onbetaald verlof, de werkgever is verplicht mee te werken aan dit verlof. Dit verlof is bedoelt om meer tijd te hebben voor de opvoeding en de verzorging van kinderen. Beide ouders hebben recht op 26 maal de wekelijkse werktijd, per kind jonger dan 8 jaar mag een verzoek voor dit verlof worden ingediend.