person_outline
search

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW

Inkomen

Dit is een bijdrage die door de overheid wordt ingehouden op het salaris, de hoogte van dit bedrag wordt inkomensafhankelijk bepaald over een van tevoren bepaald vaststaand