person_outline
search

Groene tabel

Inkomen

Deze tabel moet worden toegepast op het loon dat door de werkgever uit vroegere dienstbetrekkingen en daarmee gelijkgestelde uitkeringen.