person_outline
search

Geheimhoudingsbeding

Inkomen

Bij sommige beroep is het van heel groot belang voor de werkgever dat de werknemer absoluut geen gevoelige bedrijfsgerelateerde informatie naar buiten brengt. Informatie wordt als vertrouwelijk gezien, wanneer de werkgever dit uitdrukkelijk heeft verklaard of wanneer de werknemer dit vrij simpel uit de situatie kan afleiden.