person_outline
search

Fictieve dienstbetrekking

Inkomen

Een arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever. Volgens het burgerlijk wetboek is dit geen dienstrelatie, echter door de wetgever wordt het wel als een dienstbetrekking gezien.