person_outline
search

Eindloonregeling

Inkomen

Deze regeling leest dat de hoogte van de pensioensuitkering even hoog moet zijn als het laatst verdiende loon vlak voor de pensionering. De premie die hiervoor betaald wordt is wel hoger, dat zorgt ervoor dat deze regeling meestal alleen wordt gehanteerd bij grootverdieners.