person_outline
search

Dienstbetrekking

Inkomen

Voordat er tot een dienstbetrekking gekomen kan worden moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan. Tegen loon, persoonlijke arbeid moet verricht worden, er moet sprake zijn van een gezagsverhouding.