person_outline
search

CAO

Inkomen

Collectieve Arbeidsovereenkomst. Een overeenkomst over de te bewaken arbeidvoorwaarden, die is afgesloten tussen werkgever of een werkgeversorganisatie en een of meerdere werknemersorganisaties.