person_outline
search

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Inkomen

Een verzekering die door een ondernemer afgesloten kan worden ter voorkoming van inkomstenderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid.