person_outline
search

Arbeidsongeschiktheid

Inkomen

Het onvermogen om bedrijf of beroepen uit te oefenen door een ongeval, een gebrek of ziekte. Hiervoor kan een ondernemer zich verzekeren.