person_outline
search

Algemeen bindend verklaren

Inkomen

Een maatregel van de overheid, waardoor een COA kan gaan gelden voor alle werkgevers en werknemers in een bedrijfstak.