person_outline
search

Aangiftetijdvak

Inkomen

Dit is de termijn, periode, die de werkgever heeft om de loonaangifte te voltooien. Mocht deze termijn overschreden worden om wat voor reden dan ook is het mogelijk de werkgever te vervolgen.