person_outline
search

Rekeningstelsel

Boekhouding

Het totaal van rekeningen ( hun omschrijvingen en nummers ) die samen allemaal het hele boekhoudsysteem vormen waaruit de winst- en verliesrekening en de balans worden samengesteld.