person_outline
search

Boekjaar

Boekhouding

Een periode van een jaar die aan de basis staat voor het uitbrengen van een jaarrekening. Vaak wordt hiervoor een kalenderjaar gebruikt, maar dit is echter niet verplicht.