person_outline
search

Afboeking

Boekhouding

Een plotselinge en eenmaal voorkomende waardedaling van vaste en / of vlottende activa waardoor ze voor een lagere waarde op de balans komen te staan. Bijvoorbeeld goodwill, door herwaardering hiervan.