person_outline
search

Subsidie

Belastingen

Toekenning van een bedrag, vaak door de overheid, om sportieve, sociale, ideele of praktische doelstellingen te realiseren, zonder dat de ontvanger een tegenprestatie vraagt.