person_outline
search

Nationaal inkomen ( Y )

Belastingen

Dit is de optelsom van alle inkomen in een land in een bepaalde tijd, meestal een jaar. Onder inkomen verstaan we in dit geval, loon, pacht rente en winst.