person_outline
search

Nationaal inkomen

Belastingen

Dit is de optelsom van alle inkomen in een land in een bepaalde tijd, meestal een jaar. Onder inkomen verstaan we in dit geval, loon, pacht rente en winst.