person_outline
search

CFV

Belastingen

Centraal Fonds Volkshuisvesting, deze overheidsinstantie houdt namens het ministerie van VROM toezicht op de woningcorporaties en de verbindingen die deze zijn aangegaan, dit doen ze om te kijken of deze genoeg vreemd vermogen bezitten.