person_outline
search
Bewaarplicht

Bewaarplicht

Belastingen

Iedereen die de plicht heeft om een administratie bij te houden, heeft ook de verplichting om boeken, bescheiden en andere houders van gegevens gedurende zeven jaar te bewaren. Wanneer het ontroerend goed betreft zelf tien jaar.