person_outline
search
BBP

BBP

Belastingen

Bruto Binnenlands Product, de totale geldwaarde van alle in een bepaald land geproduceerde diensten en goederen gedurende een bepaalde periode, meestal een jaar.