person_outline
search

Verzekeringen

(Bedrijf) Autoverzekering

Verzekeringen Dit is een verplichte verzekering voor alle Nederlanders die een auto hebben, althans voor het W.A. gedeelte. Als zelfstandige bent u misschien nog afhankelijker van een auto, of moet u vaak een nieuwe auto aanschaffen. Ook kunnen er kostbare spullen in liggen die via een normale autoverzekeringen niet zijn verzekerd. Denk dan eens aan een Uitgebreide Polis of Eigen Vervoer verzekering. Lees verder

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Verzekeringen Als u onverhoopt niet meer zou kunnen werken door een ziekte of een ongeluk, dan hebt u als zelfstandige ook geen inkomen meer. Hiertegen kunt u zich verzekeren. U bent dan via deze verzekering toch verzekerd van een inkomen voor een bepaalde tijd. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, zeker voor de oudere zelfstandige, vrijwel onbetaalbaar zijn. Lees verder

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringen De meeste Nederlander zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, omdat de premie laag is, maar de claims soms hoog kunnen oplopen. Als iemand schade oploopt door de werkzaamheden die u verricht moet u een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben. De schade wordt niet vergoed door uw particuliere verzekering. Ook hier kunnen de bedragen die geclaimd kunnen worden natuurlijk hoog oplopen, let dus op de maximale uitkering. Lees verder

Bedrijfsschadeverzekering

Verzekeringen Als uw bedrijf stil komt te liggen omdat er is ingebroken en belangrijke onderdelen zijn gestolen of omdat door een brand er niet langer gewerkt kan worden, dan heeft u een tijdje geen inkomen meer. Hiertegen verzekert de Bedrijfsschadeverzekering. Voor de schade die is ontstaan aan goederen of het gebouw, moet u een aparte verzekering afsluiten. Lees verder

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringen Degene die u als ZZP'er voor een advies heeft ingehuurd kan, als dit advies niet blijkt te werken, u financieel hiervoor willen laten opdraaien, en steeds vaker gebeurt dit dan ook. Omdat onder een Bedrijfs W.A.verzekering de schade die ontstaat door het geven van verkeerde adviezen of door het foute handelen van u als adviserend ZZP'er niet wordt uitgekeerd, is hiervoor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ingesteld. Lees verder

Goederen- en inventarisverzekering

Verzekeringen Als uw bedrijfsgebouw, uw voorraden of gereedschappen beschadigd worden door braak- of brandschade, dan kunt u hiervoor een goederen- en inventarisverzekering afsluiten. Zeker als u voor uw onderneming een apart gebouw bezit of waardevolle voorraden of gereedschappen nodig heeft is dit een belangrijke verzekering. Lees verder

Overlijdensrisicoverzekering

Verzekeringen Als beginnende zelfstandige draagt u misschien niet alleen de verantwoordelijkheid voor uzelf, maar ook die voor een gezin. Mocht u komen te overlijden, dan wilt u uw gezin toch graag verzorgd achterlaten. Dit is mogelijk met een overlijdensrisicoverzekering. U kunt er dan bijvoorbeeld voor zorgen dat de hypotheek voor een gedeelte of geheel wordt afgelost.Mocht u een bedrijf gestart zijn met een mede-eigenaar, dan kan de verzekering ook afgesloten worden voor hem of haar. Lees verder

Pensioenverzekering

Verzekeringen Ook de startende ondernemer wordt ouder en zal op een gegeven moment willen stoppen met werken. Vanaf uw 65e (zoals het nu is geregeld) krijgt u AOW uitgekeerd. Wilt u voortleven op de voet die u gewend was, dan zal er via een pensioenverzekering extra inkomen moeten komen. Sparen of beleggen is vaak te onzeker of levert te weinig op. Ook als u jong bent wordt u ouder, dus is het verstandig ook dan alvast aan uw pensioen te denken. Lees verder

Rechtsbijstand verzekering (zakelijk)

Verzekeringen Als u een eigen bedrijf heeft en uw partners weigeren hun rekening te betalen of u krijg onvoorziene facturen of facturen waar u het niet mee eens bent doet u er goed aan om rechtelijk hulp in te schakelen. Aangezien rechtelijke hulp prijzig kan worden en bovendien altijd is om op te lossen doet u er goed aan om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Ook als u bijvoorbeeld een arbeidsconflict heeft met 1 van uw medewerkers of problemen heeft met het verhalen van schade heeft u recht op juridische hulp indien u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten. Als u dit heeft gedaan heeft u recht op juridische hulp. Deze is meestal 24 uur per dag beschikbaar gedurende zeven dagen in de week. Deze juristen en andere deskundigen hebben vaak veel ervaring en zijn in staat om uw juridische problemen snel op te lossen zodat u tijd heeft voor andere zaken. De… Lees verder

Rechtsbijstandverzekering

Verzekeringen Stelt u zich voor dat u als zelfstandige straks een conflict krijgt over geleverde diensten, over een ontslag, over een subsidie of een conflict met uw compagnon. Als dit conflict voor de rechter moet worden uitgevochten krijgt u vaak hoge kosten voor uw rechtsbijstand. Een particuliere Rechtsbijstandsverzekering dekt deze kosten niet. Een Rechtsbijstandsverzekering voor Zelfstandigen doet dit wel. Lees verder

Verzekeringen

Verzekeringen Als beginnende zelfstandige worden er van alle kanten verzekeringen aangeboden. De verzekeringsmaatschappijen zien u graag als klant. Er worden allerlei kortingen aangeboden, die u achteraf zelf betaald omdat u zich voor meerdere jaren verbindt. Hieronder vindt u de verzekeringen die voor een beginnende zelfstandige belangrijk kunnen zijn. Via de ZZP (zie link achter de verzekering) kunt u van 5% tot 10% korting krijgen zonder voorwaarden. Begrippen div#FAQ { margin: auto; } div.antwoord { margin: 0; padding: 1em; background: url("/images/toggle-arrow.png") no-repeat scroll 15px 13px #FFFFFF; } div.vraag {cursor: pointer; font-weight: bold; font-size: 1.1em; line-height: 2em; background: url("/images/baloon.png") no-repeat scroll 3px 5px #FFFFFF; border-bottom: 1px dotted #AAAAAA; } div#FAQ div.vraag p {margin: 0 0 3px 30px; color: #990033; padding: 3px 0 0; } div#FAQ div.antwoord p { margin-left: 35px; } div.vraag:first-child { border-top: none; } div.vraag:nth-last-child(1) { border-bottom: none; } ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING Als zelfstandig ondernemer is het zo dat, als u niet kunt… Lees verder

Zorgverzekering

Verzekeringen Iedereen in Nederland is verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Dat is ook wel logisch, omdat in een geval van ziekte de kosten al snel astronomisch kunnen oplopen. Via de ZZP kunt u een korting krijgen op de premie.Verder worden via de AWBZ de bijzondere ziektekosten betaald. Mensen in dienstverband betalen hiervoor belasting. U moet een gedeelte van uw winst van 5,65% met een maximum van €1888,- bijdragen. Lees verder