person_outline
search

Rechtsvormen

BV – Besloten Vennootschap

Rechtsvormen Bij een besloten Vennootschap zijn de aandelen in bezit van een beperkt aantal mensen, de directeur-eigenaar bezit meestal de absolute meerderheid. Dit lijkt t.o.v. een Eenmanszaak een gunstige vorm, omdat u niet privé aansprakelijk bent voor tekorten. Ook zijn er veel gunstige voorwaarden voor een BV. Vaak is het hier geen goud wat er blinkt, omdat de bank voor het aangaan van een lening vaak vraagt om u ook privé garant te stellen. Ook moet u over €18.000 eigen vermogen beschikken en dit investeren in de BV. Lees verder

Eenmanszaak

Rechtsvormen In een eenmanszaak bent u de enige die verantwoordelijk is voor het bedrijf, dus ook voor eventuele tekorten, maar eventuele winsten zijn ook voor u. Bij een Eenmanszaak kunnen dus wel anderen in loondienst zijn. De belastingwetgeving kent vele regelingen om een Eenmanszaak te ondersteunen. Lees verder

Rechtsvormen

Rechtsvormen Bij de start van uw bedrijf moet u zich afvragen welke juridische vorm voor uw bedrijf het meest geschikt is. Het een en ander hangt samen met de vraag of u ZZP'er bent of dat u met meerderen een bedrijf start, op welke manier uw bedrijf wordt gefinancierd en welke belastingen er straks in uw bedrijf worden geïnd. Begrippen div#FAQ { margin: auto; } div.antwoord { margin: 0; padding: 1em; background: url("/images/toggle-arrow.png") no-repeat scroll 15px 13px #FFFFFF; } div.vraag {cursor: pointer; font-weight: bold; font-size: 1.1em; line-height: 2em; background: url("/images/baloon.png") no-repeat scroll 3px 5px #FFFFFF; border-bottom: 1px dotted #AAAAAA; } div#FAQ div.vraag p {margin: 0 0 3px 30px; color: #990033; padding: 3px 0 0; } div#FAQ div.antwoord p { margin-left: 35px; } div.vraag:first-child { border-top: none; } div.vraag:nth-last-child(1) { border-bottom: none; } Besloten Vennootschap - BV Bij een BV heeft u belastingvoordelen en bent u niet aansprakelijk als privé persoon. Meestal… Lees verder

Vennootschap onder Firma – VOF

Rechtsvormen In veel opzichten is een VOF hetzelfde als een Eenmanszaak, maar dan met meer als een eigenaar. De voordelen, bijvoorbeeld van de belastingen, zijn identiek, maar u draait ook op voor elkaars tekorten. Als uw partner in zijn privéleven veel tekorten heeft, kunt u daar op worden aangesproken.Het is dan ook van groot belang om voordat u hiermee begint bij een notaris of rechtskundige langs te gaan en een overeenkomst op te stellen, waarin alle zaken goed zijn geregeld.Helaas komt het vaak voor dat goede kennissen of familieleden met elkaar in een VOF gaan zitten en dit doen in goed vertrouwen, maar dat het alsnog misgaat. Vaak volgt dan een stevig en langdurig juridisch gevecht. Lees verder