person_outline
search

Bedrijf starten

0 Het Stappenplan

Bedrijf starten Bij de start van een eigen bedrijf of als u als ZZP'er wilt beginnen komt er veel kijken. Maar al te gemakkelijk vergeet u belangrijke stappen te zetten die onmisbaar zijn voor een goede start van uw bedrijf. Om u hierbij behulpzaam te zijn, staat hieronder een stappenplan dat u kunt volgen. Bij elke stap kunt u eventueel doorklikken naar andere pagina's. Lees verder

1 Stappenplan: Oriëntatie/idee

Bedrijf starten Elk plan voor een nieuw bedrijf begint uiteraard met een inval, een intuïtieve gedachte, die zich in uw hoofd al snel verder ontrolt tot een miljoenenbedrijf. Vaak gaat dat in werkelijkheid anders. Het is daarom van belang om uw gedachtes te toetsen aan die van anderen. Hoe komen uw ideeën bij hen over. Ook kunt u eventueel een advies inwinnen bij een professioneel bureau. Wat vandaag een prachtig plan is, is dat over twee maanden ook nog wel, haast u in dit stadium dus niet, maar ga bedachtzaam te werk. Lees verder

2 Stappenplan/Ondernemingsplan

Bedrijf starten In de volgende fase gaat u over tot het schrijven van een ondernemingsplan. Uw idee wordt van alle kanten door uzelf bekeken en op haalbaarheid getoetst. Wat is er goed aan uw plan, wat zijn de zwakke kanten? Welke mogelijkheden heeft uw bedrijf in de toekomst? Welke andere partijen zijn er op dezelfde markt aan de slag? Veel vragen die u moet beantwoorden.Uw ondernemingsplan moet zo geschreven zijn, dat u eventuele financiers later over de streep kunt trekken.Om zeker ervan te zijn dat u in dit stadium niets vergeet, kunt u doorklikken naar het hoofdstuk over het ondernemingsplan. Ook geven wij een boek uit waarin het schrijven van een ondernemingsplan uitgebreid aan bod komt. Lees verder

4 Stappenplan: Huisvesting

Bedrijf starten Waar gaat u uw bedrijf uitoefenen? Dit is een belangrijke vraag die nu gesteld moet worden. Gaat u gewoon thuis in een kamer zitten die toch niet gebruikt wordt of heeft u een eigen ruimte nodig? Gaat u dan een gebouw kopen of huren? Gaat u nieuwbouw plegen of werkt u in een bestaand gebouw? Moet u rekening houden met bestemmingsplannen of andere wetgeving? U zult alle alternatieven eerst goed moeten afwegen voordat u definitief kiest. Lees verder

5 Stappenplan: Kiezen van een rechtsvorm

Bedrijf starten Hierbij komen vooral aspecten van pas als de mogelijke manier van financieren, werkt u met anderen in het bedrijf of bent u de enige eigenaar? Uw compagnons, wat is hun inbreng in de zaak qua financiën, arbeidsmogelijkheden etc? Met welke wetgeving heeft u te maken?U kunt dan kiezen uit twee grote groepen van rechtsvormen:  a. die zonder rechtspersoon; zoals een Eenmanszaak, VOF enz  b. die met rechtspersoon; zoals een Besloten Vennootschap, stichting enzKlik hiervoor door naar onze pagina over rechtspersoonlijkheden. Lees verder

6. Stappenplan: Verzekeringen

Bedrijf starten Het starten van een bedrijf is altijd een waagstuk, waarbij u  bepaalde risico's trotseert. Toch kunt u deze gevaren afdekken door middel van verzekeringen, zowel voor u persoonlijk als voor het bedrijf. Er zijn tal van verzekeringen tegen tal van risico's zoals arbeidsongeschiktheid; brandschade; braakschade enzovoort. Vroeger wilde degene die u financierde tegelijk een aantal verzekeringen met u afsluiten. Dit is nu echter verboden. U kunt een verzekeringsadviseur in de hand nemen die niet samenwerkt met de financier om de voor u zo goed mogelijke en goedkoop mogelijke verzekeringen af te sluiten. Lees verder

7. Stappenplan: Financiering

Bedrijf starten Dit is het moment waarop een goed geschreven ondernemingsplan zich gaat uitbetalen. Als u geld nodig heeft om uw bedrijf te starten (wat overigens bij een ZZP'er niet altijd zo hoeft te zijn) kunt u met een goed geschreven Ondernemingsplan naar een mogelijke financier; een bank, familie, particulieren enz.Hoe het ook zij, u zult zelf altijd een eigen financiële inbreng moeten hebben om zo het vertrouwen dat u zelf heeft in uw plan te laten zien. Lees verder

8. Stappenplan: Personeel

Bedrijf starten Als u medewerkers nodig heeft bij het begin van uw bedrijf dan komt er nog heel wat kijken. Hoe kom ik aan geschikte en gemotiveerde medewerkers? Heeft u wel eens eerder sollicitatiegesprekken gevoerd en bent u goed in staat om mensen te beoordelen of heeft u hierbij advies nodig? U zult zich als werkgever moeten melden bij de diensten die de sociale wetten uitvoeren en bij de belastingdienst. U moet goed op de hoogte zijn van alle regels die gelden voor uw bedrijfstak en dat zijn er tegenwoordig nog al wat als het gaat om medewerkers in dienst hebben. Werktijden, arbeidsomstandigheden, dit alles kan gecontroleerd worden door de Arbeidsinspectie. Lees verder

9. Stappenplan: Administratie

Bedrijf starten Er zijn veel wetten waaraan u zich dient te houden als ondernemer. Zo moet u een duidelijk beheer voeren over uw bedrijf en dit beheer moet inzichtelijk zijn voor accountants, belastingdienst en dergelijke. U moet de gegevens over het beheer minstens zeven jaar bewaren en over de gebouwen tien jaar.Uit uw beheer moet men kunnen zien hoeveel btw u moest betalen en hoeveel btw u heeft betaald. Hoeveel heeft u uitgegeven en hoeveel heeft u ontvangen? De rekeningen die u ontvangen en verstuurd heeft moeten in kopie in uw beheer terug te vinden zijn.Als u hier niet veel ervaring mee heeft is het verstandig dit door een administratiekantoor te laten doen. Lees verder

Afschrijvingen voor startende ondernemers

Bedrijf starten Middelen die u koopt om uw bedrijf te kunnen starten (bijvoorbeeld gereedschap, auto's, computers) moet u in uw boekhouding opnemen. Elk jaar vermindert de waarde en dit is in principe een uitgave.  Hiervoor bestaan vaste percentages, behalve voor een bedrijf wat net begonnen is. U mag dan zelf bepalen hoeveel % u wilt afschrijven. Lees verder

Aftrekbare kosten ondernemers

Bedrijf starten Alle uitgaven die u doet in het belang van uw bedrijf kunt u in mindering brengen op uw winst, voordat er belasting over wordt geheven. Welke kosten u aftrekt zijn uw eigen keuze, mits ze bedrijfsmatig van karakter zijn. De belasting heeft hierover in principe geen oordeel. Lees verder

Bedrijfsverliezen berekenen

Bedrijf starten Als uw bedrijf in de beginjaren tekorten heeft kunt u deze verrekenen met andere inkomsten die u wel heeft.  Als u nog loon ontvangt uit een baan of uit een alimentatie of uitkering, kunt u de tekorten hiervan volgens een bepaalde methodiek aftrekken. Bij de Belastingdienst kunt u hierover zich laten informeren. Lees verder

Besluit Bijstand Zelfstandigen

Bedrijf starten Als u nu nog gebruik maakt van een uitkering uit de Werkloosheidswet of uit de Bijstand en u wilt een eigen bedrijf gaan starten kunt u dit een periode doen met behoud van uitkering. De Sociale Dienst in uw gemeente kan u hier meer over vertellen. Lees verder

Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB)

Bedrijf starten Door de financiële crisis was en is het moeilijk om van de bank een krediet te krijgen. Om de bedrijvigheid te stimuleren is een regeling ontworpen waarmee de overheid garant kan staan voor uw lening. Bij de bank kunt u informatie inwinnen over de voorwaarden. Lees verder

BV – Besloten Vennootschap

Bedrijf starten Bij een besloten Vennootschap zijn de aandelen in bezit van een beperkt aantal mensen, de directeur-eigenaar bezit meestal de absolute meerderheid. Dit lijkt t.o.v. een Eenmanszaak een gunstige vorm, omdat u niet privé aansprakelijk bent voor tekorten. Ook zijn er veel gunstige voorwaarden voor een BV. Vaak is het hier geen goud wat er blinkt, omdat de bank voor het aangaan van een lening vaak vraagt om u ook privé garant te stellen. Ook moet u over €18.000 eigen vermogen beschikken en dit investeren in de BV. Lees verder

Durfkapitaal

Bedrijf starten Als u er in slaagt om particulieren of een Particulier Beleggingsfonds geïnteresseerd te krijgen voor uw initiatief dan kunnen deze particulieren belastingvermindering krijgen op het ingelegde geld. Dit gebeurt via een belastingmaatregel. Een aantal jaren geleden sprak men ook wel van de Tante Agaath regeling. Lees verder

Eenmanszaak

Bedrijf starten In een eenmanszaak bent u de enige die verantwoordelijk is voor het bedrijf, dus ook voor eventuele tekorten, maar eventuele winsten zijn ook voor u. Bij een Eenmanszaak kunnen dus wel anderen in loondienst zijn. De belastingwetgeving kent vele regelingen om een Eenmanszaak te ondersteunen. Lees verder

Factoring

Bedrijf starten In hele bijzondere gevallen is het mogelijk om uw uw facturen over te dragen aan iemand die geld verstrekt. Hij of zij draagt dan zorg voor het innen van de facturen en u krijgt maandelijks een vast bedrag of de facturen nu wel of niet geïnd zijn. Lees verder

Financiering

Bedrijf starten Meestal zult u bij de start van een nieuw bedrijf ergens geld vandaan moeten halen. Behalve natuurlijk . als u zelf genoeg vermogen heeft zult u een lening moeten afsluiten. Hieronder bespreken we diverse manieren om uw nieuwe bedrijf te financieren. Lees verder

Het Bureau Krediet Registratie

Bedrijf starten Elke lening die in Nederland wordt toegekend wordt geregistreerd bij het BKR. Als u niet in staat bent om aan uw verplichtingen te voldoen of dit op een onregelmatige wijze doet, wordt dit ook geregistreerd. Veel financiële organisaties informeren eerst bij de BKR naar uw betalingsgedrag.Overigens worden vijf jaar na het beëindigen van de lening alle gegevens hierover gewist. Lees verder

Leasing

Bedrijf starten Als u een bedrijf start waarbij u veel zaken moet kopen om het bedrijf gaande te houden  kunt u dit ook doen via leasing. Degenen die u de lease verstrekt koopt dan de benodigde materialen of gereedschappen en u betaalt een maandelijks bedrag. Er zijn twee vormen van leasen. Lees verder

Leningen en banken

Bedrijf starten Het is ook mogelijk, maar zoals al vermeld , in deze tijd van financiële crisissen vaak moeilijker, om een lening bij een bank af te sluiten. U moet aan de bank vooral duidelijk maken dat het geld dat zij er in willen steken geen verloren geld is. Een goed businessplan is hierbij noodzakelijk. Gaat de bank akkoord, let u dan vooral op de voorwaarden waaronder de bank u geld leent, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Lees verder

MKB winstvrijstelling

Bedrijf starten Onafhankelijk van de voorwaarden van de Zelfstandigenaftrek kunt u sedert 2010 12% voor de Loonbelasting aftrekken, nadat uw inkomen is verminderd met de Ondernemersaftrek. Lees verder

Ondernemersaftrek voor belastingen

Bedrijf starten Voor iemand die een nieuw bedrijf begint, geldt  dat men voor de inkomstenbelasting dezelfde bedragen in mindering kan brengen als bij een Eenmanszaak. U bent zelfstandige als u 1225 uur en 50% van uw gewerkte uren in het bedrijf steekt. Lees verder

Ondernemingsplan

Bedrijf starten Met een goed plan bent u al een heel eind op weg naar uw doel. Met een gedegen ondernemersplan onderzoekt u de haalbaarheid van uw onderneming en het verschaft u inzicht. Hoewel een ondernemersplan niet wettelijk verplicht is, heeft u hem waarschijnlijk wel nodig voor de financiering van uw bedrijf, daar banken of andere geldschieters er naar zullen vragen. Wat moet er in een ondernemersplan staan? De ondernemer Uw ondernemersplan dient als eerste informatie over uzelf te verstrekken. Vermeldt uw personalia, opleiding en relevante werkervaring en besteed ook aandacht aan uw motivatie en doelstellingen. Toon aan dat u een geschikte ondernemer bent door uw sterke maar ook uw zwakke kanten te belichten en hoe u daar aan gaat werken. Marketingplan Stel een marketingplan op over hoe u de doelstellingen die u in uw ondernemersplan beschrijft, wilt gaan bereiken. Uw doelstellingen zijn als het ware uw bestemming, en uw marketingsplan is… Lees verder

Operational Lease

Bedrijf starten De leasemaatschappij betaalt en bezit de zaken die geleased worden (bijvoorbeeld een auto) maar de ondernemer mag, tegen een vergoeding hiervan gebruik maken. Lees verder

Qredits

Bedrijf starten Nee, dit is geen typefout. Ook qredits is een manier van de overheid om mensen te ondersteunen die als ZZP'er aan de slag willen gaan. Ook hier staat de overheid garant tot €50.000,-. Op de site van Qredits vindt u de voorwaarden. Lees verder

Rechtsvormen

Bedrijf starten Bij de start van uw bedrijf moet u zich afvragen welke juridische vorm voor uw bedrijf het meest geschikt is. Het een en ander hangt samen met de vraag of u ZZP'er bent of dat u met meerderen een bedrijf start, op welke manier uw bedrijf wordt gefinancierd en welke belastingen er straks in uw bedrijf worden geïnd. Begrippen div#FAQ { margin: auto; } div.antwoord { margin: 0; padding: 1em; background: url("/images/toggle-arrow.png") no-repeat scroll 15px 13px #FFFFFF; } div.vraag {cursor: pointer; font-weight: bold; font-size: 1.1em; line-height: 2em; background: url("/images/baloon.png") no-repeat scroll 3px 5px #FFFFFF; border-bottom: 1px dotted #AAAAAA; } div#FAQ div.vraag p {margin: 0 0 3px 30px; color: #990033; padding: 3px 0 0; } div#FAQ div.antwoord p { margin-left: 35px; } div.vraag:first-child { border-top: none; } div.vraag:nth-last-child(1) { border-bottom: none; } Besloten Vennootschap - BV Bij een BV heeft u belastingvoordelen en bent u niet aansprakelijk als privé persoon. Meestal… Lees verder

Rekening Courant Krediet

Bedrijf starten U kunt van uw bankrekening geld opnemen tot een van tevoren afgesproken maximum. Deze wijze van lenen heeft het voordeel dat u alleen rente betaalt over het opgenomen bedrag. Lees verder

Risicokapitaal

Bedrijf starten Als het bedrag dat u moet lenen erg hoog is, gaan banken meestal niet met u in zee. Mogelijk zijn er wel particulieren of zogenaamde Particuliere Participatie Maatschappijen die in uw initiatief de mogelijkheid zien om winst te maken. Uiteraard zult u goed beslagen ten eis moeten komen om deze particuliere maatschappijen te overtuigen. Lees verder

Stakingsaftrek voor mensen die met hun bedrijf stoppen

Bedrijf starten Stel dat u wilt stoppen met uw bedrijf, dan kunt u eenmalig € 3.630,- van uw baten in mindering brengen voor de belasting wordt berekend. Hebt u het bedrijf verkregen via de familie of als persoonslid c.q. compagnon, dan moet u minstens drie jaar op eigen risico het bedrijf runnen. Lees verder

Startersaftrek ondernemers

Bedrijf starten Dit is een uitbreiding van de vorige regel. De Zelfstandigenaftrek kan worden verhoogd als u met een bedrijf bent gestart. Het bedrag verschilt jaarlijks, maar schommelt rond de € 2100,- Als u de afgelopen vijf jaar een ander bedrijf hebt gestart of al meer als twee keer de Zelfstandigenaftrek hebt gebruikt, kunt u geen beroep doen op de Startersaftrek. Lees verder

Vennootschap onder Firma – VOF

Bedrijf starten In veel opzichten is een VOF hetzelfde als een Eenmanszaak, maar dan met meer als een eigenaar. De voordelen, bijvoorbeeld van de belastingen, zijn identiek, maar u draait ook op voor elkaars tekorten. Als uw partner in zijn privéleven veel tekorten heeft, kunt u daar op worden aangesproken.Het is dan ook van groot belang om voordat u hiermee begint bij een notaris of rechtskundige langs te gaan en een overeenkomst op te stellen, waarin alle zaken goed zijn geregeld.Helaas komt het vaak voor dat goede kennissen of familieleden met elkaar in een VOF gaan zitten en dit doen in goed vertrouwen, maar dat het alsnog misgaat. Vaak volgt dan een stevig en langdurig juridisch gevecht. Lees verder

Vraagprijs

Bedrijf starten Als u eenmaal begonnen bent met uw organisatie loopt u al snel tegen de vraag op: “Wat vraag ik  voor de zaken of diensten die ik lever. Om hierin wat verder te komen kunt u het boek “Prijzen en Tarievengids” aanschaffen. Hierin staan veel tips en veel vergelijkingsmateriaal. Lees verder

Zelfstandigenaftrek voor ondernemers

Bedrijf starten Dit is een forfait van € 7.280,- mits u voldoet aan de voorwaarden uit het vorige hoofdje en nog geen AOW ontvangt. U kunt dit zien als een tegemoetkoming in het risico dat u loopt door als zelfstandige te gaan werken. Lees verder