person_outline
search

Toon items op tag: uitkering

Bedrijfsverliezen berekenen

Als uw bedrijf in de beginjaren tekorten heeft kunt u deze verrekenen met andere inkomsten die u wel heeft.  Als u nog loon ontvangt uit een baan of uit een alimentatie of uitkering, kunt u de tekorten hiervan volgens een bepaalde methodiek aftrekken. Bij de Belastingdienst kunt u hierover zich laten informeren.

Besluit Bijstand Zelfstandigen

Als u nu nog gebruik maakt van een uitkering uit de Werkloosheidswet of uit de Bijstand en u wilt een eigen bedrijf gaan starten kunt u dit een periode doen met behoud van uitkering. De Sociale Dienst in uw gemeente kan u hier meer over vertellen.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De meeste Nederlander zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, omdat de premie laag is, maar de claims soms hoog kunnen oplopen. Als iemand schade oploopt door de werkzaamheden die u verricht moet u een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben. De schade wordt niet vergoed door uw particuliere verzekering. Ook hier kunnen de bedragen die geclaimd kunnen worden natuurlijk hoog oplopen, let dus op de maximale uitkering.

Behoedzaamheidsreserve

Een gedeelte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds dat door het Rijk gereserveerd wordt voor de uitlichting uit het gemeentefonds wegens verwachte onderuitputting van rijksuitgaven.

UWV

Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekering, dit orgaan is belast met de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Hier wordt beoordeeld of de aanvragen voor uitkeringen oke zijn, en mag bepalen of een uitkering wordt afgewezen of toegekend.

Pensioenleeftijd

Dit is de leeftijd die bereikt moet worden om het pensioen tot uitkering te laten komen. Nu ligt dat nog op 65 jaar maar in de komende jaren zijn er plannen deze leeftijd door snelle vergrijzing, te verhogen.

Pensioen

Een benaming voor een periodieke uitkering van het nabestaandenpensioen of het ouderdomspensioen.

Partner alimentatie

Een financiƫle uitkering, de kosten van levensonderhoud, die na een scheiding door de meest draagkrachtige ex - partner aan de minst draagkrachtige ex - partner wordt verstrekt.

Ouderdomspensioen

Een pensioenpot die een aanvulling vormt op de AOW-uitkering, deze pot zal net voor of net na het bereiken van de pensioensgerechtigde leeftijd tot uitkering gaan komen.

IVA

Inkomensvoorziening volledig arbeidsgehandicapten is een onderdeel van de WIA. Deze voor mensen die voor minder dan 10% arbeidsgeschikt zijn, de uitkering wordt gebasseerd op het laats verdiende loon.

Abonneren op deze RSS feed