person_outline
search

Toon items op tag: uitgaven

Aftrekbare kosten ondernemers

Alle uitgaven die u doet in het belang van uw bedrijf kunt u in mindering brengen op uw winst, voordat er belasting over wordt geheven. Welke kosten u aftrekt zijn uw eigen keuze, mits ze bedrijfsmatig van karakter zijn. De belasting heeft hierover in principe geen oordeel.

Overheidsbegroting

Een compleet overzicht met alle verwachte uitgaven en inkomsten van de overheid voor het komende jaar. In Nederland de Miljoenennota, deze wordt aangeboden op de derde dinsdag van september.

Saldobeheer

Het zo goed mogelijk in kaart brengen van alle ontvangsten en uitgaven van een onderneming om hier een optimaal resultaat te boeken.

Saldo

Het verschil tussen ontvangsten en uitgaven. Dit kan een positief of negatief verschil zijn, wat winst of verlies kan betekenen.

Aanschafwaarde

De waarde van de optelsom van de aanschafprijzen en de bijkomende uitgaven voor de installatie en dergelijke. Dus de werkelijke waarde van de aanschaf van machines of gebouwen.

Historische waarde

Waarde van de vaste activa die komen uit uitgaven die in het verleden gedaan zijn om deze activa te kunnen aanschaffen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de afschrijvingen die op deze activa wordt toegepast.

Activeren

Het opnemen van uitgaven bij de activa, door deze als een investering op te vatten en om deze reden te posten aan de debetzijde van de balans, zodat er afschrijving over deze investeringen kan plaatsvinden

Abonneren op deze RSS feed