person_outline
search

Toon items op tag: overeenkomst

Vennootschap onder Firma – VOF

In veel opzichten is een VOF hetzelfde als een Eenmanszaak, maar dan met meer als een eigenaar. De voordelen, bijvoorbeeld van de belastingen, zijn identiek, maar u draait ook op voor elkaars tekorten. Als uw partner in zijn privéleven veel tekorten heeft, kunt u daar op worden aangesproken.
Het is dan ook van groot belang om voordat u hiermee begint bij een notaris of rechtskundige langs te gaan en een overeenkomst op te stellen, waarin alle zaken goed zijn geregeld.
Helaas komt het vaak voor dat goede kennissen of familieleden met elkaar in een VOF gaan zitten en dit doen in goed vertrouwen, maar dat het alsnog misgaat. Vaak volgt dan een stevig en langdurig juridisch gevecht.

World Trade Organisation ( WTO )

Een algemene overeenkomst die over de tarieven en handel gaat. Deze organisatie streeft al jaren naar een wereldwijde vrijhandel, het zoveel mogelijk vrij maken van de internationale handel.

Ontslag

Er zijn drie vormen van ontslag:
Einde van een overeenkomst voor bepaalde tijd: er is bijvoorbeeld een jaarcontract aangegaan met de werknemer, na dit jaar is er geen contractverlenging aangeboden dus de werknemer heeft ontslag gehad.
Ontbinding van het contract: er is iets voor gevallen wat niet door de beugel kan, van de kant van de werknemer of werkgever en het contact wordt per direct ontbonden.
Beëindiging met wederzijds goedvinden: zowel de werkgever als de werknemer stemmen in met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Dit wordt ook als ontslag gezien.

Centraal Akkoord

Een overeenkomst tussen de werkgevers- en werknemerscentrales en de regering met centrale aanbevelingen voor de Cao-onderhandelingen in de verschillende bedrijfstakken.

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst. Een overeenkomst over de te bewaken arbeidvoorwaarden, die is afgesloten tussen werkgever of een werkgeversorganisatie en een of meerdere werknemersorganisaties.

Arbeidsovereenkomst

Een overeenkomst waarbij de ene partij, werknemer genoemd, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever genoemd, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Incassorecht

Als een burger of rechtspersoon een dienst of een goed heeft afgenomen wordt hiervoor gewoonlijk in een overeenkomst een betaling voor afgesproken. Wat kan de leverancier nou doen als er niet betaald wordt ? We bevinden ons dan op het gebied van het Incassorecht. Een leverancier kan niet zelf zomaar alle rechtsmiddelen toepassen als bijvoorbeeld het weghalen van goederen bij de betreffende burger. Dit moet worden gedaan door een deurwaarder na toestemming van een rechtbank.

Abonneren op deze RSS feed