person_outline
search

Toon items op tag: opgenomen

Rekening Courant Krediet

U kunt van uw bankrekening geld opnemen tot een van tevoren afgesproken maximum. Deze wijze van lenen heeft het voordeel dat u alleen rente betaalt over het opgenomen bedrag.

Markthandel

Als u met uw onderneming goederen op een marktplaats wilt verkopen kan de gemeente hier een zogenaamde marktvergunning voor verstrekken. Hierin staat opgenomen aan welke gedragsregels en voorwaarden een kraamhouder op de markt moet voldoen. De gemeente verdeelt de plaatsen op de markt. U kunt zich bij de gemeente hierover laten informeren.

Colportagewet

Een wet die geschreven is om mensen te beschermen die een “ huis – aan – huis “ aankoop doen, of mensen die via de telefoon of postorderbedrijf een aankoop doen. Hierin is bijvoorbeeld een wettelijke bedenktijd van 8 dagen opgenomen als men niet tevreden is met het geleverde product.

Administratie kantoor

Afdeling of bedrijf dat de administratie bijhoudt: is eigenlijk een heel breed begrip dat al het kantoorwerk omvat. Meestal gaat het om het bijhouden en archiveren van alle financiële informatie, van betalingen van lonen tot het bijhouden van opgenomen vrije dagen.

Administratie

Is eigenlijk een heel breed begrip dat al het kantoorwerk omvat. Meestal gaat het om het bijhouden en archiveren van alle financiële informatie, van betalingen van lonen tot het bijhouden van opgenomen vrije dagen.

Conserverende aanslag

Een aanslag waarin een belastingsschuld wel wordt vastgesteld maar meestal niet wordt geint. De inkomstenbelasting die verschuldigd is over het te conserveren bedrag wordt apart berekent en in een conserverende aanslag opgenomen.

Statutaire reserves

Een reserve die ontstaat uit richtlijnen die door winstverdeling in plek hebben gekregen in de statuten. Een toevoeging aan deze reserve wordt vaak in de voorgestelde winstverdeling opgenomen.

Jaarverslag

In dit verslag, meestal in boekvorm, is het jaarverslag en de toelichtingen van de directie opgenomen, tezamen met alle andere informatie die de directie bereidt is aan buitenstaanders te laten zien.

Abonneren op deze RSS feed