person_outline
search

Toon items op tag: mindering

Stakingsaftrek voor mensen die met hun bedrijf stoppen

Stel dat u wilt stoppen met uw bedrijf, dan kunt u eenmalig € 3.630,- van uw baten in mindering brengen voor de belasting wordt berekend. Hebt u het bedrijf verkregen via de familie of als persoonslid c.q. compagnon, dan moet u minstens drie jaar op eigen risico het bedrijf runnen.

Ondernemersaftrek voor belastingen

Voor iemand die een nieuw bedrijf begint, geldt  dat men voor de inkomstenbelasting dezelfde bedragen in mindering kan brengen als bij een Eenmanszaak. U bent zelfstandige als u 1225 uur en 50% van uw gewerkte uren in het bedrijf steekt.

Aftrekbare kosten ondernemers

Alle uitgaven die u doet in het belang van uw bedrijf kunt u in mindering brengen op uw winst, voordat er belasting over wordt geheven. Welke kosten u aftrekt zijn uw eigen keuze, mits ze bedrijfsmatig van karakter zijn. De belasting heeft hierover in principe geen oordeel.

Margeregeling

Een regeling om het voor handelaren in vooral antiek mogelijk te maken de btw in mindering te brengen ook al is deze niet gefactureerd, dit kan omdat ze deze meestal van btw vrijgesteld mensen kopen en dus bij aanschaf geen btw betalen.

Stroppenpot

Een post op de balans die al wel in mindering is gebracht op de winst voor belastingen maar wel credit staat op de balans. Deze post dient ervoor verliezen in de nabije toekomst op te kunnen vangen.

Nettoloon

Brutoloon is het loon zoals in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Van dit loon gaan nog af: loonheffing, premies voor de werknemersverzekeringen en de premie voor de zorgverzekering. Loon in natura, pensioenspremie, spaarloon, levensloop en fiscale bijtelling van auto van de zaak, kunnen ook in mindering worden gebracht, wat er uiteindelijk overblijft noemen we het nettoloon.

Eigenwoningforfait

Eigenlijk een fictief inkomen dat je als belastingsplichtige moet opstellen bij je inkomen in BOX 1. Volgens de belastingsdienst is woongenot een vorm van inkomen omdat bezitters de betaalde hypotheekrente in mindering mogen brengen op het inkomen.

Brutoloon

Loon zoals in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Van dit loon gaan nog af: loonheffing, premies voor de werknemersverzekeringen en de premie voor de zorgverzekering. Loon in natura, pensioenspremie, spaarloon, levensloop en fiscale bijtelling van auto van de zaak, kunnen ook in mindering worden gebracht, wat er uiteindelijk overblijft noemen we het nettoloon.

Aftrekposten

Het in mindering brengen van bepaalde kosten op het inkomen in BOX 1 van de inkomstenbelasting. Een voorbeeld dat vaak gebruikt wordt is de hypotheek rente aftrek.

Abonneren op deze RSS feed