person_outline
search

Toon items op tag: geheven

Aftrekbare kosten ondernemers

Alle uitgaven die u doet in het belang van uw bedrijf kunt u in mindering brengen op uw winst, voordat er belasting over wordt geheven. Welke kosten u aftrekt zijn uw eigen keuze, mits ze bedrijfsmatig van karakter zijn. De belasting heeft hierover in principe geen oordeel.

Overdrachtonderneming

Hierbij gaat het om de overdracht van een deel of van de gehele onderneming, hierover mag geen BTW worden geheven.

Vermogensbelasting

Is een belasting die op het vermogen wordt geheven, maar het maakt niet uit wat de inkomsten zijn die over dit vermogen geheven worden.

Accijns

Een vorm van belasting, deze wordt geheven op de verkoop van specifieke goederen. In Nederland wordt er accijns geheven op tabak, brandstoffen en alcoholhoudende dranken, de ontvanger van de belasting is de overheid.

Premie werknemersverzekeringen

Deze premie wordt geheven over het loon van de werknemer, net als de loonbelasting. De werkgever dient deze premie van het loon af te houden en af te staan aan de belastingdienst. Dit premiepercentage wordt per jaar betaald.

Premie volksverzekering

Deze premie wordt geheven over het loon van de werknemer, net als de loonbelasting. De werkgever dient deze premie van het loon af te houden en af te staan aan de belastingdienst.

Onroerend Goedrecht

Dit is het recht dat speciaal betrekking heeft op niet verplaatsbare voorwerpen, zoals gebouwen. Overigens vallen hier ook de nog niet opgegraven ertsen en mineralen onder. In de wet wordt tegenwoordig gesproken van onroerende zaken. Alle onroerende zaken worden vastgelegd in een kadaster, een register dat door de overheid wordt bijgehouden. Over onroerende zaken die iemand in bezit heeft wordt belasting geheven, in dit geval door de betreffende gemeente.

Abonneren op deze RSS feed