person_outline
search

Toon items op tag: gebruik

Operational Lease

De leasemaatschappij betaalt en bezit de zaken die geleased worden (bijvoorbeeld een auto) maar de ondernemer mag, tegen een vergoeding hiervan gebruik maken.

Besluit Bijstand Zelfstandigen

Als u nu nog gebruik maakt van een uitkering uit de Werkloosheidswet of uit de Bijstand en u wilt een eigen bedrijf gaan starten kunt u dit een periode doen met behoud van uitkering. De Sociale Dienst in uw gemeente kan u hier meer over vertellen.

Horecaonderneming

Als uw onderneming in de horecabranche aan de slag gaat dan moet u rekening houden met de zogenaamde Horeca- en Drankwet. Hier is een specifieke vergunning aan verbonden die u bij de gemeente kunt aanvragen.  Daarnaast kan het zijn dat u speciaal een vergunning moet aanvragen voor het gebruik van een terras, voor promotie van uw zaak of voor  het gebruik van gokautomaten. Hierover kunt u zich het beste ruim van te voren bij de gemeente laten informeren.

Misconceptie

Het gebruik van een term met de verkeerde betekenis. Men zegt het een maar bedoelt het ander. Men praat bijvoorbeeld over het maken van verlies, maar bedoelt eigenlijk het maken van winst, wat een degelijk verschil is en dus een misconceptie.

Constante kosten

Dit zijn kosten die niet afhankelijk zijn of beïnvloed worden door de omvang van de productie, of toenemen door gebruik als we naar consumenten kijken.

Cataloguswaarde

Wanneer de fiscale bijtelling privé gebruik auto wordt berekent wordt er uit gegaan van een cataloguswaarde van de auto inclusief de af-fabriek gemonteerde accessoires, de BPM en de BTW.

Afdrachtvermindering

Op grond van de wet vermindering afdracht loonbelasting en premies voor de volksverzekering, kan een werkgever gebruik maken van een vermindering van de belasting- en premie afdracht voor bepaalde kosten die hij maakt of voor verschillende groepen werknemers.

Vervoersrecht

Het vervoer van personen en goederen is nationaal, maar ook internationaal het vatenstelsel waar de economie gebruik van maakt. Zonder vervoer geen economie. Het is dus van groot belang dat deze overeenkomsten die worden gesloten binnen landen of tussen landen onder hetzelfde rechtssysteem vallen. Op dit gebied zijn er veel verdragen zoals het verdrag van Warschau over het internationaal vliegverkeer. Nationaal wordt dit geregeld in de wet luchtvervoer.

Merkrecht, auteursrecht en IE

Hierin worden de regels vastgelegd die gaan over het geestelijke eigendom van iets. Het betreft hier geen tastbaar product maar kan slaan op een tekst, een liedje of een merk en dergelijke. Men kan dan spreken van Intellectueel Eigendom (IE). In dit Recht wordt o.a. geregeld hoe lang er sprake is van IE. Op basis van dit recht kan iemand een vergoeding vragen voor het gebruik van zijn IE.

Abonneren op deze RSS feed