person_outline
search

Toon items op tag: bijzondere

Factoring

In hele bijzondere gevallen is het mogelijk om uw uw facturen over te dragen aan iemand die geld verstrekt. Hij of zij draagt dan zorg voor het innen van de facturen en u krijgt maandelijks een vast bedrag of de facturen nu wel of niet geïnd zijn.

Zorgverzekering

Iedereen in Nederland is verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Dat is ook wel logisch, omdat in een geval van ziekte de kosten al snel astronomisch kunnen oplopen. Via de ZZP kunt u een korting krijgen op de premie.
Verder worden via de AWBZ de bijzondere ziektekosten betaald. Mensen in dienstverband betalen hiervoor belasting. U moet een gedeelte van uw winst van 5,65% met een maximum van €1888,- bijdragen.

Winkeltijden

Als uw startende onderneming een winkel betreft heeft u te maken met de regels rondom de winkeltijden. Deze zijn voor het hele land gelijk, met uitzondering van de opening van winkels op zondag. Hier mag de gemeente zelf bepalen welke zondagen de winkels open zijn. Maar bepaalde bijzondere feestdagen zijn hier dan weer van uitgesloten.
U kunt informatie inwinnen bij de KvK of de gemeente of uw eigen brancheorganisatie.

Codicil

Een onderhands document waarin er door de erflater bijzondere beschikkingen worden gemaakt, vaak is een codicil een bijvoegsel van een testament.

Ouderschapsverlof

Een bijzondere vorm van onbetaald verlof, de werkgever is verplicht mee te werken aan dit verlof. Dit verlof is bedoelt om meer tijd te hebben voor de opvoeding en de verzorging van kinderen. Beide ouders hebben recht op 26 maal de wekelijkse werktijd, per kind jonger dan 8 jaar mag een verzoek voor dit verlof worden ingediend.

Optieregeling

Regels binnen een NV wie er binnen de onderneming recht hebben op opties ( aandelen ) , als een bijzondere beloning voor geleverde prestaties, en onder welke condities deze opties verkregen kunnen worden.

Abonneren op deze RSS feed