person_outline
search

Over het BKR

Geld lenen

Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, informeert aangesloten organisaties (deelnemers) over kredieten die consumenten hebben afgesloten. Deze informatie helpt deelnemers bij hun afweging of het verantwoord is een nieuw krediet te verstrekken. Zo helpt BKR krediet- en betalingsrisico's te beperken en overkreditering en andere problematische schuldsituaties te voorkomen. Op deze manier dragen wij bij aan een maatschappelijk verantwoorde financiele dienstverlening in Nederland.

Stichting

BKR is in 1965 opgericht door het financiele bedrijfsleven om het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) te beheren en te verzorgen. In CKI zijn de gegevens opgenomen aan wie deelnemers kredieten of kredietfaciliteiten hebben verstrekt. Als stichting hebben wij geen winstoogmerk. Vergoedingen voor verleende diensten zijn onze voornaamste inkomstenbron.

BKR wordt bestuurd door een Algemeen bestuur waarin alle deelnemersgroeperingen zijn vertegenwoordigd.
Bron: www.bkr.nl