person_outline
search

Wiki

(Bedrijf) Autoverzekering

Wiki Dit is een verplichte verzekering voor alle Nederlanders die een auto hebben, althans voor het W.A. gedeelte. Als zelfstandige bent u misschien nog afhankelijker van een auto, of moet u vaak een nieuwe auto aanschaffen. Ook kunnen er kostbare spullen in liggen die via een normale autoverzekeringen niet zijn verzekerd. Denk dan eens aan een Uitgebreide Polis of Eigen Vervoer verzekering. Lees verder

0 Het Stappenplan

Wiki Bij de start van een eigen bedrijf of als u als ZZP'er wilt beginnen komt er veel kijken. Maar al te gemakkelijk vergeet u belangrijke stappen te zetten die onmisbaar zijn voor een goede start van uw bedrijf. Om u hierbij behulpzaam te zijn, staat hieronder een stappenplan dat u kunt volgen. Bij elke stap kunt u eventueel doorklikken naar andere pagina's. Lees verder

1 Stappenplan: Oriëntatie/idee

Wiki Elk plan voor een nieuw bedrijf begint uiteraard met een inval, een intuïtieve gedachte, die zich in uw hoofd al snel verder ontrolt tot een miljoenenbedrijf. Vaak gaat dat in werkelijkheid anders. Het is daarom van belang om uw gedachtes te toetsen aan die van anderen. Hoe komen uw ideeën bij hen over. Ook kunt u eventueel een advies inwinnen bij een professioneel bureau. Wat vandaag een prachtig plan is, is dat over twee maanden ook nog wel, haast u in dit stadium dus niet, maar ga bedachtzaam te werk. Lees verder

2 Stappenplan/Ondernemingsplan

Wiki In de volgende fase gaat u over tot het schrijven van een ondernemingsplan. Uw idee wordt van alle kanten door uzelf bekeken en op haalbaarheid getoetst. Wat is er goed aan uw plan, wat zijn de zwakke kanten? Welke mogelijkheden heeft uw bedrijf in de toekomst? Welke andere partijen zijn er op dezelfde markt aan de slag? Veel vragen die u moet beantwoorden.Uw ondernemingsplan moet zo geschreven zijn, dat u eventuele financiers later over de streep kunt trekken.Om zeker ervan te zijn dat u in dit stadium niets vergeet, kunt u doorklikken naar het hoofdstuk over het ondernemingsplan. Ook geven wij een boek uit waarin het schrijven van een ondernemingsplan uitgebreid aan bod komt. Lees verder

4 Stappenplan: Huisvesting

Wiki Waar gaat u uw bedrijf uitoefenen? Dit is een belangrijke vraag die nu gesteld moet worden. Gaat u gewoon thuis in een kamer zitten die toch niet gebruikt wordt of heeft u een eigen ruimte nodig? Gaat u dan een gebouw kopen of huren? Gaat u nieuwbouw plegen of werkt u in een bestaand gebouw? Moet u rekening houden met bestemmingsplannen of andere wetgeving? U zult alle alternatieven eerst goed moeten afwegen voordat u definitief kiest. Lees verder

5 Stappenplan: Kiezen van een rechtsvorm

Wiki Hierbij komen vooral aspecten van pas als de mogelijke manier van financieren, werkt u met anderen in het bedrijf of bent u de enige eigenaar? Uw compagnons, wat is hun inbreng in de zaak qua financiën, arbeidsmogelijkheden etc? Met welke wetgeving heeft u te maken?U kunt dan kiezen uit twee grote groepen van rechtsvormen:  a. die zonder rechtspersoon; zoals een Eenmanszaak, VOF enz  b. die met rechtspersoon; zoals een Besloten Vennootschap, stichting enzKlik hiervoor door naar onze pagina over rechtspersoonlijkheden. Lees verder

6. Stappenplan: Verzekeringen

Wiki Het starten van een bedrijf is altijd een waagstuk, waarbij u  bepaalde risico's trotseert. Toch kunt u deze gevaren afdekken door middel van verzekeringen, zowel voor u persoonlijk als voor het bedrijf. Er zijn tal van verzekeringen tegen tal van risico's zoals arbeidsongeschiktheid; brandschade; braakschade enzovoort. Vroeger wilde degene die u financierde tegelijk een aantal verzekeringen met u afsluiten. Dit is nu echter verboden. U kunt een verzekeringsadviseur in de hand nemen die niet samenwerkt met de financier om de voor u zo goed mogelijke en goedkoop mogelijke verzekeringen af te sluiten. Lees verder

7. Stappenplan: Financiering

Wiki Dit is het moment waarop een goed geschreven ondernemingsplan zich gaat uitbetalen. Als u geld nodig heeft om uw bedrijf te starten (wat overigens bij een ZZP'er niet altijd zo hoeft te zijn) kunt u met een goed geschreven Ondernemingsplan naar een mogelijke financier; een bank, familie, particulieren enz.Hoe het ook zij, u zult zelf altijd een eigen financiële inbreng moeten hebben om zo het vertrouwen dat u zelf heeft in uw plan te laten zien. Lees verder

8. Stappenplan: Personeel

Wiki Als u medewerkers nodig heeft bij het begin van uw bedrijf dan komt er nog heel wat kijken. Hoe kom ik aan geschikte en gemotiveerde medewerkers? Heeft u wel eens eerder sollicitatiegesprekken gevoerd en bent u goed in staat om mensen te beoordelen of heeft u hierbij advies nodig? U zult zich als werkgever moeten melden bij de diensten die de sociale wetten uitvoeren en bij de belastingdienst. U moet goed op de hoogte zijn van alle regels die gelden voor uw bedrijfstak en dat zijn er tegenwoordig nog al wat als het gaat om medewerkers in dienst hebben. Werktijden, arbeidsomstandigheden, dit alles kan gecontroleerd worden door de Arbeidsinspectie. Lees verder

9. Stappenplan: Administratie

Wiki Er zijn veel wetten waaraan u zich dient te houden als ondernemer. Zo moet u een duidelijk beheer voeren over uw bedrijf en dit beheer moet inzichtelijk zijn voor accountants, belastingdienst en dergelijke. U moet de gegevens over het beheer minstens zeven jaar bewaren en over de gebouwen tien jaar.Uit uw beheer moet men kunnen zien hoeveel btw u moest betalen en hoeveel btw u heeft betaald. Hoeveel heeft u uitgegeven en hoeveel heeft u ontvangen? De rekeningen die u ontvangen en verstuurd heeft moeten in kopie in uw beheer terug te vinden zijn.Als u hier niet veel ervaring mee heeft is het verstandig dit door een administratiekantoor te laten doen. Lees verder

Aanbesteding

Wiki Dit is een procedure waar een opdrachtgever een opdracht heeft en deze voor zo min mogelijk geld wil laten uitvoeren. Hiervoor laten ze verschillende bedrijven een offerte uitbrengen om hier de beste, snelste en goedkoopste uit te vinden. Lees verder

Aanbesteding

Wiki Wanneer u aan het hoofd staat van een eigen bedrijf is het niet steeds zo vanzelfsprekend om voldoende werk binnen te halen zodat u en/ of uw werknemers niet met hun vingers zitten te draaien. Alleen zijn er echter verschillende perioden in het jaar waarin het werkaanbod gewoon wat minder is en dient u ook voor deze perioden natuurlijk werk in te kunnen plannen. Een goede mogelijkheid om dit te kunnen bekomen is door mee te doen aan zogenaamde aanbestedingen. Verschillende bedrijven kiezen er op regelmatige basis voor om een zogenaamde aanbesteding uit te schrijven waar bedrijven vervolgens een offerte voor kunnen maken. Wanneer uw offerte gunstig blijkt te zijn voor de partij die de aanbesteding uitschrijft kunt u zomaar opeens een nieuw werk en ook een nieuwe opdrachtgever hebben. We vertellen er u in dit artikel alles over. Wat wordt er van mij verwacht? Het verloop van een aanbesteding… Lees verder

Aanbesteding overheid

Wiki Het kan voorkomen dat een aanbesteding niet door een bedrijf wordt uitgeschreven, maar de overheid. In dat geval kan het al dan niet kunnen deelnemen aan de aanbesteding gebonden zijn aan een aantal strikte voorwaarden. Let er voor op dat u deze voorwaarden eerst opvraagt alvorens in te schrijven. Hou er ook rekening mee dat de werking en de betalingstermijn die de overheid mag en dus kan hanteren aanzienlijk kunnen verschillen dan wanneer u gewoon voor een normaal bedrijf aan de slag gaat. Lees verder

Aandelenbeurs

Wiki De aandelenbeurs AEX (Amsterdam Exchanges)maakt het mogelijk om aandelen te verhandelen. Zowel kopers als verkopers kunnen hier aandelen kopen en verkopen. De handel in aandelen is niet mogelijk wanneer het betreffende bedrijf niet aan de beurs is genoteerd. Vroeger was er een fysieke beurs waar met papier gehandeld werd. Tegenwoordig gebeurt alles via het internet en kunt u overal handelen: thuis, op het werk en onderweg. Rondom de wisseling van de eeuw zijn diverse beurzen begonnen om toenadering tot elkaar te zoeken. Beleggers eisen namelijk steeds lagere kosten en ze willen makkelijker toegang krijgen tot de wereldwijde handel in aandelen. In september 2000 gingen de beurzen van Amsterdam, Parijs en Brussel samen verder als Euronext. Ook Portugal voegde zich hierbij en er werd door beurs uit Londen overgenomen. In april 2007 nam de Amerikaanse beurs de New York Stock Exchange Euronext over. Zo werd de grootste beurs ter wereld opgezet.… Lees verder

Aangiftetermijn

Wiki Dit is de termijn, periode, die de werkgever heeft om de loonaangifte te voltooien. Mocht deze termijn overschreden worden om wat voor reden dan ook is het mogelijk de werkgever te vervolgen. Lees verder

Aangiftetijdvak

Wiki Dit is de termijn, periode, die de werkgever heeft om de loonaangifte te voltooien. Mocht deze termijn overschreden worden om wat voor reden dan ook is het mogelijk de werkgever te vervolgen. Lees verder

Aankoopprijs

Wiki Een prijs die bij aankoop van een machine of een gebouw betaald moet worden. Een aankoopprijs geldt voor vaste activa, zoals een inkoopprijs voor voorraden geldt. Lees verder

Aanmerkelijk belang

Wiki Dit wordt vaak met AB afgekort. Als een natuurlijk persoon, samen met partner of alleen, indirect of direct, een bezit heeft van 5% van het geplaatste kapitaal in een vennootschap, spreken we van een aanmerkelijk belang. Lees verder

Aannemingscontracten

Wiki In dit contract staat dat een aannemer een verbintenis aangaat om voor een vooraf vastgesteld prijs een project te leveren, dit is alleen mogelijk als er gewerkt wordt via een bouwbestek, waarin alles precies omschreven staat. Lees verder

Aanschaf kosten

Wiki Deze term is eigenlijk een van de meest fout gebruikte termen in de economie, deze heeft eigenlijk geen betekenis maar wordt vaak gebruikt om de aanschafprijs van een vaste activa aan te duiden. Lees verder

Aanschafprijs

Wiki Een prijs die aan vaste activa wordt verleent, deze prijs vertegenwoordigd het bedrag dat in het verleden voor een gebouw, machine of andere vaste activa betaald is. Meestal in euro per stuk. Lees verder

Aanschafprijs

Wiki Een prijs, uitgedrukt in geld, die in het verleden is betaald voor een investering in een vaste activa, deze wordt bepaald op het tijdstip dat de activa ook werkelijk in bezit komt. Lees verder

Aanschafwaarde

Wiki De waarde van de optelsom van de aanschafprijzen en de bijkomende uitgaven voor de installatie en dergelijke. Dus de werkelijke waarde van de aanschaf van machines of gebouwen. Lees verder

Aansprakelijkheidsrecht

Wiki Als iemand schade toebrengt aan een ander dan wordt hij daarvoor aansprakelijk gehouden. Dat wil zeggen dat zijn vermogen kan worden aangesproken om de schade te vergoeden. Het doel hiervan is dat de aangebrachte schade vergoed wordt, maar kan ook zijn dat degene die schade lijdt hiervoor genoegdoening ontvangt. Soms vloeit de verantwoordelijkheid voor de schade voort uit een wet. Dit heet dan Wettelijke Aansprakelijkheid. Lees verder

ABP

Wiki Staat voor Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Dit is de naam van het pensioenfonds voor werknemers en werkgevers die allemaal werkzaam zijn bij de overheid of werken in het onderwijs. Lees verder

Accijns

Wiki Een vorm van belasting, deze wordt geheven op de verkoop van specifieke goederen. In Nederland wordt er accijns geheven op tabak, brandstoffen en alcoholhoudende dranken, de ontvanger van de belasting is de overheid. Lees verder

Accountant

Wiki Een accountant is degene die financiele handelingen en raportages van een onderneming maakt en controleert. Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen de AA accountant en de RA accountant, het grootste verschil is dat de AA accountant controles voor het Midden en Klein Bedrijf uitvoert en de RA accountant voor e grotere organisaties. Lees verder

Accountant Administratieconsulent

Wiki Dit is een titel van een accountant die bevoegd is een verklaring af te geven over de getrouwheid van een jaarrekening. De titel AA wordt ook bij de naam gedragen maar anders als drs. Wordt de titel aan de achterzijde van de naam toegevoegd Lees verder

Activa

Wiki Dit zijn goederen die onder het beheer zijn van een persoon, het hoeven niet zijn of haar eigendom te zijn, het kan en mag natuurlijk wel. Bij bedrijven zijn de bezittingen vermeld aan de bezittingskant van de balans. Lees verder

Activeren

Wiki Het opnemen van uitgaven bij de activa, door deze als een investering op te vatten en om deze reden te posten aan de debetzijde van de balans, zodat er afschrijving over deze investeringen kan plaatsvinden Lees verder

Administratie

Wiki Is eigenlijk een heel breed begrip dat al het kantoorwerk omvat. Meestal gaat het om het bijhouden en archiveren van alle financiële informatie, van betalingen van lonen tot het bijhouden van opgenomen vrije dagen. Lees verder

Administratie kantoor

Wiki Afdeling of bedrijf dat de administratie bijhoudt: is eigenlijk een heel breed begrip dat al het kantoorwerk omvat. Meestal gaat het om het bijhouden en archiveren van alle financiële informatie, van betalingen van lonen tot het bijhouden van opgenomen vrije dagen. Lees verder

ADV

Wiki Staat voor Arbeids Duur Verkorting, wordt ook vaak vertelt als ATV, Arbeids Tijd Verkorting. Deze regeling zorgt ervoor dat de werkweek wordt verkort tot 36 of 38 uur. Dit kan op twee manieren tot stand komen, door het toevoegen van extra vrije dagen of door het ook echt minder gaan werken, in beide gevallen zal het loon op het niveau van 40 uur blijven. Lees verder

Afboeken

Wiki Het boeken van bedragen op de juiste grootboekrekening, door het afboeken van een bedrag moeten de schulden of vorderingen minder worden. Lees verder

Afboeking

Wiki Een plotselinge en eenmaal voorkomende waardedaling van vaste en / of vlottende activa waardoor ze voor een lagere waarde op de balans komen te staan. Bijvoorbeeld goodwill, door herwaardering hiervan. Lees verder

Afdrachtvermindering

Wiki Op grond van de wet vermindering afdracht loonbelasting en premies voor de volksverzekering, kan een werkgever gebruik maken van een vermindering van de belasting- en premie afdracht voor bepaalde kosten die hij maakt of voor verschillende groepen werknemers. Lees verder

Afschrijving

Wiki De waardevermindering van bedrijfsbezittingen die langer als een jaar op de balans blijven staan, doordat bijvoorbeeld machines ouder worden, worden ze instabieler en gevoeliger voor problemen, hierdoor verminderd de waarde. Lees verder

Afschrijving

Wiki De waardevermindering van bedrijfsbezittingen die langer als een jaar op de balans blijven staan, doordat bijvoorbeeld machines ouder worden, worden ze instabieler en gevoeliger voor problemen, hierdoor verminderd de waarde. Lees verder