person_outline
search

Welkom op BizWiki.nl - De site met informatie voor ondernemers

Freelancer en ZZP'er - Arbeidsrelatie

Ook kan er sprake zijn van een aangenomen arbeidsrelatie; waarbij er niet aan...

Lees verder

Var-verklaring

De situatie kan zich voordoen dat u zichzelf als ZZP'er beschouwt en uw...

Lees verder

Freelancer en ZZP'er

Het aantal freelancers of Zelfstandigen zonder Personeel neemt de laatste jaren nogal toe...

Lees verder

9. Stappenplan: Administratie

Er zijn veel wetten waaraan u zich dient te houden als ondernemer. Zo...

Lees verder

8. Stappenplan: Personeel

Als u medewerkers nodig heeft bij het begin van uw bedrijf dan komt...

Lees verder

7. Stappenplan: Financiering

Dit is het moment waarop een goed geschreven ondernemingsplan zich gaat uitbetalen. Als...

Lees verder

6. Stappenplan: Verzekeringen

Het starten van een bedrijf is altijd een waagstuk, waarbij u  bepaalde risico's...

Lees verder

5 Stappenplan: Kiezen van een rechtsvorm

Hierbij komen vooral aspecten van pas als de mogelijke manier van financieren, werkt...

Lees verder

4 Stappenplan: Huisvesting

Waar gaat u uw bedrijf uitoefenen? Dit is een belangrijke vraag die nu...

Lees verder

3 Stappenplan: Kamer van Koophandel en b…

Hierna schrijft u zich in bij de Kamer van Koophandel. Schrijft u zich...

Lees verder

2 Stappenplan/Ondernemingsplan

In de volgende fase gaat u over tot het schrijven van een ondernemingsplan...

Lees verder

1 Stappenplan: Oriëntatie/idee

Elk plan voor een nieuw bedrijf begint uiteraard met een inval, een intuïtieve...

Lees verder

0 Het Stappenplan

Bij de start van een eigen bedrijf of als u als ZZP'er wilt...

Lees verder

Bedrijfsverliezen berekenen

Als uw bedrijf in de beginjaren tekorten heeft kunt u deze verrekenen met...

Lees verder

MKB winstvrijstelling

Onafhankelijk van de voorwaarden van de Zelfstandigenaftrek kunt u sedert 2010 12% voor...

Lees verder

Stakingsaftrek voor mensen die met hun b…

Stel dat u wilt stoppen met uw bedrijf, dan kunt u eenmalig €...

Lees verder

Startersaftrek ondernemers

Dit is een uitbreiding van de vorige regel. De Zelfstandigenaftrek kan worden verhoogd...

Lees verder

Zelfstandigenaftrek voor ondernemers

Dit is een forfait van € 7.280,- mits u voldoet aan de voorwaarden...

Lees verder

Ondernemersaftrek voor belastingen

Voor iemand die een nieuw bedrijf begint, geldt  dat men voor de inkomstenbelasting...

Lees verder

Afschrijvingen voor startende ondernemer…

Middelen die u koopt om uw bedrijf te kunnen starten (bijvoorbeeld gereedschap, auto's...

Lees verder

Aftrekbare kosten ondernemers

Alle uitgaven die u doet in het belang van uw bedrijf kunt u...

Lees verder

Startende ondernemers en belastingen

Om de bedrijvigheid in Nederland te stimuleren heeft de overheid veel belastingvoordelen voor...

Lees verder

BV – Besloten Vennootschap

Bij een besloten Vennootschap zijn de aandelen in bezit van een beperkt aantal...

Lees verder

Vennootschap onder Firma – VOF

In veel opzichten is een VOF hetzelfde als een Eenmanszaak, maar dan met...

Lees verder

Eenmanszaak

In een eenmanszaak bent u de enige die verantwoordelijk is voor het bedrijf...

Lees verder

Rechtsvormen

Bij de start van uw bedrijf moet u zich afvragen welke juridische vorm...

Lees verder

Leningen en banken

Het is ook mogelijk, maar zoals al vermeld , in deze tijd van...

Lees verder

Factoring

In hele bijzondere gevallen is het mogelijk om uw uw facturen over te...

Lees verder

Vraagprijs

Als u eenmaal begonnen bent met uw organisatie loopt u al snel tegen...

Lees verder

Het Bureau Krediet Registratie

Elke lening die in Nederland wordt toegekend wordt geregistreerd bij het BKR. Als...

Lees verder

Operational Lease

De leasemaatschappij betaalt en bezit de zaken die geleased worden (bijvoorbeeld een auto)...

Lees verder

Financial Lease

De Leasemaatschappij koopt het benodigde, maar de ondernemer is feitelijk eigendom van de...

Lees verder

Leasing

Als u een bedrijf start waarbij u veel zaken moet kopen om het...

Lees verder

Durfkapitaal

Als u er in slaagt om particulieren of een Particulier Beleggingsfonds geïnteresseerd te...

Lees verder

Besluit Bijstand Zelfstandigen

Als u nu nog gebruik maakt van een uitkering uit de Werkloosheidswet of...

Lees verder

Risicokapitaal

Als het bedrag dat u moet lenen erg hoog is, gaan banken meestal...

Lees verder

Qredits

Nee, dit is geen typefout. Ook qredits is een manier van de overheid...

Lees verder

Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMK…

Door de financiële crisis was en is het moeilijk om van de bank...

Lees verder

Rekening Courant Krediet

U kunt van uw bankrekening geld opnemen tot een van tevoren afgesproken maximum...

Lees verder

Financiering

Meestal zult u bij de start van een nieuw bedrijf ergens geld vandaan...

Lees verder